Nieuwe podcast aflevering Gewoon wonen in de Jeugdhulp: Het Heppie (t)Huis

Nederland plaatst in vergelijking met andere landen in Europa de meeste kinderen uit huis. Jaarlijks zijn dit er zo’n 19.000. Als gevolg daarvan wonen in Nederland op dit moment ruim 43.000 kinderen niet thuis.

Regio Kop van Noord-Holland

De gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel, in samenwerking met partners binnen het Sociaal Domein, hebben onder begeleiding van EHdK de domeinoverstijgende regiovisie Sociaal Domein voor de periode 2024-2029 opgesteld.

Nieuwe podcast aflevering

Nederland plaatst in vergelijking met andere landen in Europa de meeste kinderen uit huis. Jaarlijks zijn dit er zo’n 19.000. Als gevolg daarvan wonen in Nederland op dit moment ruim 43.000 kinderen niet thuis.

Ontwikkelprogramma van start

Het Ontwikkelprogramma 'Gemeentelijk veld in verbinding met de Jeugdstrafrechtketen in arrondissement Oost-Nederland’ is van start gegaan.

Succesvolle inspiratiedag programma Jongeren en Corona

Dagelijks merken leerlingen, studenten en docenten – ook nu nog – de nadelige gevolgen van corona. Het wegwerken van de leerachterstanden gaat de goede kant op, maar veel leerlingen worstelen met hun welbevinden en motivatie. Dit moet beter! Om alle opgedane kennis te delen en met elkaar kennis te maken organiseerde EHdK voor de deelnemers […]

Het expertisenetwerk complexe VG / verslaving van start

Alliade, De Zijlen, Trajectum en Vanboeijen willen samen verkennen hoe de zorg voor deze complexe VG- doelgroep verder verbeterd kan worden. Met het expertisenetwerk complexe VG/ verslaving wordt in 2023 als eerste gestart. Dit netwerk vormt een blauwdruk voor expertisenetwerken rondom andere thema’s, zoals de complexe VG doelgroep met: psychische problematiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ontwikkelprogramma Jeugdstrafrechtketen van start

De jeugdhulp in strafrechtelijk kader staat onder druk. In het arrondissement Oost-Nederland is daarom het ‘Ontwikkelprogramma Jeugdstrafrechtketen’ gestart. In dit programma werken de verschillende strafrechtpartners nauw samen met gemeenten aan oplossingen voor de belangrijkste knelpunten.

Inzetten op gezinszorg is noodzakelijk

In 2023 zullen wij ons nog harder inzetten voor gezinszorg. De oorzaak van veel jeugdproblematiek ligt namelijk niet bij de kinderen maar bij hun ouders, zo schrijft EHdK-collega Jenneke in haar artikel in het NRC. Laten we ons daarom niet blindstaren op de problemen van de kinderen, maar vooral ook hulp bieden aan de ouders.

Jeugd- en Gezinsdag WIJeindhoven

Vorige week waren collega's Nadine en Teun aanwezig bij de Jeugd- en Gezinsdag van de Eindhovense uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven. De inspiratiedag met als thema "Professionals met Lef" waarbij er aandacht werd besteed aan grote thema’s zoals "professional zijn vanuit je hart" en "kijken vanuit het perspectief van de jeugdige en het gezin".

Groninger Zorgakkoord (GZA) dag

Afgelopen maandag heeft onze collega Merel een bijdrage mogen leveren aan de Groninger Zorgakkoord (GZA) dag. In de workshop Zorgwerkgeverschap is Merel samen met Klaske Veth, Eric Zwennis, Els Groen en Marjanne Bos ingegaan op de ontwikkelingen rondom zorgwerkgeverschap in Groningen.

EHdK steunt de Beweging van Nul

De Beweging van Nul toont lef en ambitie vanuit de professional. Deze insteek vinden wij belangrijk en daarom vinden wij het leuk om dicht tegen deze beweging aan te zitten. Met deze reden ondersteunen we de Beweging van Nul als sponsor.

Afgerond project: afbouw Levvel5

Sinds vorig jaar maart waren de EHdK-adviseurs nauw betrokken bij de afronding van Levvel5; een complex proces met veel belangen en bijbehorende risico’s.

Interesse in EPA vanuit Denemarken

Samen met Freddy van der Veen (Manager EPA Pilot in Friesland), Hans Kroon (Trimbos) Koen Westen en Margreet Groen (CCAF) reisde collega Pim Candel af naar Virborg in Denemarken, waar men was gevraagd meer informatie te vertellen over de “Frisian approach to FACT”.

Nadine de Kort-Biekart te gast bij Webinar

De norm van goed opdrachtgeverschap is een belangrijk onderwerp als gemeenten goed willen samenwerken met hun aanbieders om zo ambities te behalen. Kijk het webinar terug. Vanaf 45e minuut is Nadine aan het woord.

Wil je meer weten?

Neem contact op met EHdK-collega Merel Blans.

0683989610 merel@ehdk.nl

Merel Blans

0683989610 merel@ehdk.nl