Beschikbaarheid van schaarse voorzieningen in de jeugdhulp Nieuwe publicatie online

Afgerond project: afbouw Levvel5

Sinds vorig jaar maart waren de EHdK-adviseurs nauw betrokken bij de afronding van Levvel5; een complex proces met veel belangen en bijbehorende risico’s.

Interesse in EPA vanuit Denemarken

Samen met Freddy van der Veen (Manager EPA Pilot in Friesland), Hans Kroon (Trimbos) Koen Westen en Margreet Groen (CCAF) reisde collega Pim Candel af naar Virborg in Denemarken, waar men was gevraagd meer informatie te vertellen over de “Frisian approach to FACT”.

Nieuwe brochure

In opdracht van de VNG en het programma Wijkgericht werken van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft EHdK de bestaande kennis rondom wijkgericht werken gebundeld.

EPA-groep Tilburg tekent intentieverklaring

Afgelopen week besloten GGz Breburg, Gemeente Tilburg, CZ en VGZ de start van gezamenlijke aanpak voor cliënten met een Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA) vast te leggen.

Bestuurlijke Leergang Suïcidepreventie van start

Afgelopen najaar sloegen een kleine groep jeugdzorg- en GGZ-bestuurders de handen ineen om suïcidepreventie te bespreken.

Samenwerking Mutsaersstichting, Xonar en MET ggz

Het volledige proces, van telefonische crisismelding tot actieve crisisinterventie en het bieden van crisishulp is samengebracht tot één nummer en kernteam.

Wil je meer weten?

Neem contact op met EHdK-collega Kim Huijzendveld.

0616641929 kim@ehdk.nl

Kim Huijzendveld

0616641929 kim@ehdk.nl

Nadine de Kort-Biekart te gast bij Webinar

De norm van goed opdrachtgeverschap is een belangrijk onderwerp als gemeenten goed willen samenwerken met hun aanbieders om zo ambities te behalen. Kijk het webinar terug. Vanaf 45e minuut is Nadine aan het woord.