Beschikbaarheid van schaarse voorzieningen in de jeugdhulp Nieuwe publicatie online

Inzetten op gezinszorg is noodzakelijk

In 2023 zullen wij ons nog harder inzetten voor gezinszorg. De oorzaak van veel jeugdproblematiek ligt namelijk niet bij de kinderen maar bij hun ouders, zo schrijft EHdK-collega Jenneke in haar artikel in het NRC. Laten we ons daarom niet blindstaren op de problemen van de kinderen, maar vooral ook hulp bieden aan de ouders.

Jeugd- en Gezinsdag WIJeindhoven

Vorige week waren collega's Nadine en Teun aanwezig bij de Jeugd- en Gezinsdag van de Eindhovense uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven. De inspiratiedag met als thema "Professionals met Lef" waarbij er aandacht werd besteed aan grote thema’s zoals "professional zijn vanuit je hart" en "kijken vanuit het perspectief van de jeugdige en het gezin".

Groninger Zorgakkoord (GZA) dag

Afgelopen maandag heeft onze collega Merel een bijdrage mogen leveren aan de Groninger Zorgakkoord (GZA) dag. In de workshop Zorgwerkgeverschap is Merel samen met Klaske Veth, Eric Zwennis, Els Groen en Marjanne Bos ingegaan op de ontwikkelingen rondom zorgwerkgeverschap in Groningen.

EHdK steunt de Beweging van Nul

De Beweging van Nul toont lef en ambitie vanuit de professional. Deze insteek vinden wij belangrijk en daarom vinden wij het leuk om dicht tegen deze beweging aan te zitten. Met deze reden ondersteunen we de Beweging van Nul als sponsor.

Afgerond project: afbouw Levvel5

Sinds vorig jaar maart waren de EHdK-adviseurs nauw betrokken bij de afronding van Levvel5; een complex proces met veel belangen en bijbehorende risico’s.

Interesse in EPA vanuit Denemarken

Samen met Freddy van der Veen (Manager EPA Pilot in Friesland), Hans Kroon (Trimbos) Koen Westen en Margreet Groen (CCAF) reisde collega Pim Candel af naar Virborg in Denemarken, waar men was gevraagd meer informatie te vertellen over de “Frisian approach to FACT”.

Wil je meer weten?

Neem contact op met EHdK-collega Shivani Ghiraw.

0684852659 shivani@ehdk.nl

Shivani Ghiraw

0684852659 shivani@ehdk.nl

Nieuwe brochure

In opdracht van de VNG en het programma Wijkgericht werken van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft EHdK de bestaande kennis rondom wijkgericht werken gebundeld.

EPA-groep Tilburg tekent intentieverklaring

Afgelopen week besloten GGz Breburg, Gemeente Tilburg, CZ en VGZ de start van gezamenlijke aanpak voor cliënten met een Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA) vast te leggen.

Bestuurlijke Leergang Suïcidepreventie van start

Afgelopen najaar sloegen een kleine groep jeugdzorg- en GGZ-bestuurders de handen ineen om suïcidepreventie te bespreken.