Nieuws, blogs en evenementenBeschikbaarheid van schaarse voorzieningen in de jeugdhulp

Beschikbaarheid van schaarse voorzieningen in de jeugdhulp

Nieuwe publicatie online

De kwaliteit en toegankelijkheid van jeugdhulp is een belangrijk onderwerp: de kranten staan er vol van en de politiek loopt er van over. Kwetsbare jongeren en gezinnen hebben te veel en te vaak te maken met wachtlijsten, gemeenten en aanbieders zeggen structureel te weinig geld te hebben voor een gedegen hulpaanbod. Een ding is men het wel over eens; dit moet anders.

Samen met bestuurders Mariënne Verhoef en Anke van Dijke schreef collega Jos Smeenge deze publicatie met mogelijke oplossingen en een praktische denkrichting om een hervorming handen en voeten te geven.

Middenin de voorbereidingen voor deze publicatie over de institutionele uitdaging voor specialistische zorg in de jeugdhulp, viel de nieuwe briefing van de staatssecretaris Maarten van Ooijen op de mat. Hij roept op tot stevige hervormingen binnen het huidige stelsel. Er is nog een hoop onduidelijk met betrekking tot de wijzigingen en de uitvoering ervan. Dit boekje kan hopelijk een concreet handvat bieden.

We hopen je met deze editie te inspireren en met ons (nieuwe) mogelijkheden ziet om het Nederlandse zorgstelsel verder te verbeteren.

Lees meer: Reguleer schaarse jeugdhulp


Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam