Nieuws, blogs en evenementenDe ervaringen van een nieuwe adviseur

De ervaringen van een nieuwe adviseur

Door kritisch naar onszelf te kijken hopen we onze impact naar buiten toe te vergroten - Mees

Het diverse werk als adviseur bij EHdK kan als nieuwe medewerker vers uit de studiebanken nog best imponerend zijn. Het snelle schakelen tussen verschillende opdrachten en het van hot naar her reizen is soms nog best een uitdaging. Gelukkig geeft het ook enorm veel energie om in een korte tijd verschillende vraagstukken je eigen te maken en dit met mensen vanuit een groot aantal organisaties te behandelen. Het schakelen tussen deze verschillende vraagstukken en organisaties is een leuke uitdaging waarmee je snel leert over de maatschappelijke problemen waar je normaal veel over leest.

Het contrast tussen de verschillende opdrachten die behandeld worden bij EHdK is duidelijk te zien bij twee opdrachten waar ik bij betrokken ben. Aan de ene kant heb je de bestuurlijke leergang suïcide preventie, die EHdK samen met 113 en de Nederlandse GGZ heeft opgestart. Hierin wordt er door middel van inspirerende sprekers, diepgaande gesprekken en persoonlijkheidstesten samen met bestuurders gekeken naar hun rol bij suïcidepreventie binnen hun organisatie.

Aan de andere kant ben ik ook betrokken bij een specialistische jeugdhulp aanbieder waar we interne knelpunten in kaart brengen en gezamenlijk een weg naar voren bedenken. Dit doen we aan de hand van uitgebreide bedrijfsmatige analyses, meerdere interview rondes en intensieve begeleiding. Alhoewel we in beide opdrachten bestuurders helpen bij het behalen van hun maatschappelijke doelen, zijn de vraagstukken en aanpak voor beide opdrachten erg verschillend.

Naast de verschillende opdrachten waarin we naar buiten kijken en impact maken op het zorglandschap wordt er bij EHdK ook veel naar binnen gekeken. Door kritisch naar onszelf als persoon en team te kijken hopen we efficiënter te werk te gaan en onze impact naar buiten toe te vergroten. Met behulp van talent assesments, intervisies, strategie dagen, opleidingsdagen, en proactieve evaluaties hopen we elkaar als team en onze doelen en werkwijzen beter te begrijpen. Daarnaast is dit een mooi middel om als nieuwe werknemer snel bekend en vertrouwd te worden met EHdK en het hechte team.

Het is deze afwisseling tussen de gevarieerde projecten en ook het interne reflecteren wat het werken bij EHdK zo divers maakt. Om op hoog tempo bezig te zijn met zowel je eigen ontwikkeling en het behalen van maatschappelijke doelen vind ik persoonlijk enorm leuk.

Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam