Nieuws, blogs en evenementenFris talent Siebeline over haar eerste weken

Fris talent Siebeline over haar eerste weken

"In één avond kwamen alle redenen om bij EHdK te werken naar voren" - Siebeline

Als nieuwe adviseur bij EHdK, mag je meteen met de bestuurders om tafel. Dat is best indrukwekkend als je net begint. Een heel mooi voorbeeld daarvan is dat ik mee mocht naar een informeel kennismakingsdiner voor bestuurders van de Friese jeugdzorg en de nieuwe wethouders. In één avond kwamen de voornaamste redenen waarom ik bij EHdK ben gaan werken duidelijk naar voren: namelijk het creëren van maatschappelijke impact, en daarbij dat je als jongste werknemer niet onderaan de ladder staat, maar gelijk mee telt en bijdraagt.

Zodoende heb ik geholpen met het organiseren van een kennismakingsdiner voor de bestuurders van Friese hoogspecialistische jeugdzorgaanbieders en de wethouders die net nieuw actief zijn op het portefeuille Jeugd. In Friesland zijn deze zorgaanbieders namelijk gecommitteerd bezig met het verbeteren van het hoogspecialistische jeugdhulplandschap. Er liggen grote innovatieve plannen en afspraken, die enkel tot structurele uitvoering kunnen komen in samenwerking met de gemeenten. Het doel van het diner was dan ook om elkaar te leren kennen en de wethouders kennis te laten nemen van het huidige jeugdhulplandschap.

Wat deze avond extra bijzonder maakte, was de aanwezigheid van twee ervaringsdeskundigen met een indrukwekkend verhaal over hun leven en hun eigen ervaringen met de jeugdhulp. We hingen aan hun lippen. Hun verhaal, over welke zorg juist wel en niet heeft geholpen, sloot naadloos aan bij datgene wat de bestuurders graag willen verbeteren in de zorg. Nodig is onder meer dat er niet alleen hulp voor de jeugdige, maar ook voor de ouders is (vaak speelt er namelijk problematiek bij de ouders die effect heeft op het kind), op het beter betrekken van het jeugdige in het zorgproces (de vraag stellen: wat heb jij nodig) en het éérder signaleren van de complexe problematiek die speelt binnen het hele gezin. Bij beide jeugdigen is de kern van hun problematiek te lang ongezien gebleven en daarom verergerd. 

Het contrast van deze bijeenkomst kan niet groter dan bij de dagelijkse vergaderingen: online, in een te kort uurtje, op basis van documenten en papieren die vluchtig zijn doorgenomen. Er ontstond een open en ontspannen gesprek. Men begon te spreken vanuit zichzelf, vanuit hun eigen perspectief als ouder en niet alleen professioneel. Het was zo goed dat er de tijd werd genomen om van dichtbij stil te staan bij waarvoor we dit werk doen. Namelijk om een verschil te maken. Voor de kwetsbare mensen uit de samenleving die niet goed geholpen worden, terwijl er zoveel kennis, kunde én motivatie is in ons land om deze mensen wel goed op de been te houden in de huidige maatschappij. Deze twee jongeren, daar doen we het voor. Het feit dat zij zeggen: dit zijn goede dingen waar jullie mee bezig zijn, ga zo door. Dan kunnen we toch niet stoppen?

Ik had niet verwacht dat deze avond zoiets zou opbrengen. Het was zo inspirerend, en het geeft mij hoop dat er echt dingen gaan veranderen in de jeugdhulp. En het maakt mij blij dat ik daar vanuit EHdK een steentje aan bijdraag.

Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam