Nieuws, blogs en evenementenAfgerond project: afbouw Levvel5

Afgerond project: afbouw Levvel5

EHdK biedt ondersteuning in afbouw Levvel5

Begin 2021 bleek Levvel5 (voorheen Lijn5 NH), een cruciale regionale aanbieder van LVB-zorg in Noord Holland, in grote financiële problemen te zijn geraakt. De situatie was dusdanig dat de continuïteit van de organisatie, en daarmee de continuïteit van de zorg in gevaar was. Afbouw en zorgen voor een goeie overgang van cliënten bleek de enige optie.

EHdK is vanaf vorig jaar maart aan de kant van Levvel5 betrokken geweest om ervoor te zorgen dat dit in goede banen werd geleid. Dit met het oog op het bieden van continuïteit van zorg en het zorgen voor een financiële afronding. Hiervoor moest consensus gevonden worden met de 32 gecontracteerde Noord-Hollandse gemeenten. Een complex proces met veel belangen en bijbehorende risico’s. We zijn in staat geweest om dit proces samen met alle betrokken partijen op te pakken – met een resultaat waar alle partijen achter stonden en blij mee waren. We kijken – ondanks de emoties die bij een dergelijk proces komen kijken – met gepaste tevredenheid erop terug.

Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam