Nieuws, blogs en evenementenHet expertisenetwerk complexe VG / verslaving van start

Het expertisenetwerk complexe VG / verslaving van start

Blauwdruk voor

In Noord-Nederland is een expertisenetwerk opgericht voor volwassenen met een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en verslavingsproblematiek. Het expertisenetwerk is een onderdeel van een bredere samenwerking tussen Alliade, De Zijlen, Trajectum en Vanboeijen om de zorg voor deze complexe VG-doelgroep in Noord Nederland verder te verbeteren. Begin dit jaar deze partijen dit beklonken in een samenwerkingsovereenkomst.

Het doel van het expertisenetwerk is om professionals beter toe te rusten in het bieden van passende zorg aan cliënten met een complexe VG en een verslaving. Hiermee wordt beoogd crisissen, ontregelingen en wachtlijsten voor VG-cliënten met een verslaving te voorkomen. Het expertisenetwerk complexe VG/verslaving is het eerste expertisenetwerk dat de vier organisaties samen opzetten en vormt een blauwdruk voor de verdere samenwerking op andere thema’s die de complexe VG-doelgroep raken, zoals bijvoorbeeld: psychische kwetsbaarheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag en een matige verstandelijke beperking.

Wat kun jij van het expertisenetwerk verwachten?

Zoals genoemd is het doel van het expertisenetwerk het bieden van handvaten voor professionals werkzaam met deze doelgroep, waardoor zij beter toegerust zijn om passende zorg te bieden aan cliënten met een complexe VG en een verslaving. De komende periode zullen de leden van het expertisenetwerk de behoeften op het gebied van de verslaving in de eigen organisatie ophalen. Dit gaan zij onder andere doen door een aantal vragen uit te zetten bij woongroepen/ afdelingen waar cliënten met complexe problematiek wonen / zorgen krijgen. Daarnaast zullen zij ook het gesprek aangaan over wat er nodig is om zorg voor de cliënten met een verslaving te verbeteren. Op basis hiervan formuleert en presenteert het expertisenetwerk in het voorjaar de activiteiten die zij in 2023 zullen uitrollen. 

Deelnemers expertisenetwerk 

Vanuit elke organisatie is iemand gevraagd om als aandachtsfunctionaris deel te nemen aan de expertisegroep complexe VG / verslaving. Dit betekent dat zij binnen de eigen organisatie als aanspreekpunt fungeren. De volgende collega’s nemen deel aan het expertisenetwerk: Kirsten Scholtens (Vanboeijen), Elles Talma (Alliade), Mirjam Tanis (De Zijlen), Annet Sol (Trajectum) en Morwenna Nieuwold (VNN).

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Brian Esselaar.

0647220230 brian@ehdk.nl

Brian Esselaar

0647220230 brian@ehdk.nl