Nieuws, blogs en evenementenWerken als adviseur in de gezondheidszorg

Werken als adviseur in de gezondheidszorg

Het maken van impact: wat betekent dat eigenlijk? - Jos

Als we het met collega’s hebben over wat je in het advieswerk drijft, dan gaat het binnen enkele minuten over het maken van impact. Wanneer maak je impact? Voor de één betekent dit direct impact maken op de zorg die cliënten ontvangen. Voor de ander betekent dit het helpen van een klant bij het nemen van een belangrijk besluit. Voor een derde is dit bijvoorbeeld het landelijk bijdragen aan een stelselwijziging in de zorg. Wanneer maak je genoeg impact? In de volgende alinea’s leg ik uit hoe we bij EHdK iedere dag ons best doen om de zorg steeds beter te maken.

De rol van adviseur zelf maakt niet per se impact. Uiteindelijk zijn het onze klanten (vaak een bestuurder, wethouder of directeur) die een besluit nemen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet aangaan van een samenwerking tussen twee sectoren, een fusie starten of het beginnen van een innovatief project. Dit soort beslissingen zijn (hopelijk) weloverwogen en wij helpen de klant daarmee.. De doelgroep die we adviseren is in veel gevallen verantwoordelijk voor een gehele organisatie, of een deel daarvan. Dit betekent dat een besluit van de bestuurder vaak invloed heeft op een grote groep van cliënten en professionals. Het effect van ons werk (of van een besluit) is abstract: het duurt soms maanden of jaren voordat de effecten van een nieuwe strategie of samenwerking zijn vruchten afwerpt en de impact is dus niet gelijk tastbaar. 

Het mooie aan het werk bij EHdK is dat we die impact heel serieus nemen. Als ik kritisch ben op onze meerwaarde in individuele projecten helpt het om op zo’n moment uit te zoomen en werkzaamheden in een breder perspectief te plaatsen. Een praktijkvoorbeeld om dit wat concreter te maken: 

In de afgelopen jaren hebben we ons als bureau hard gemaakt voor het verbeteren van de relatie tussen gemeenten en aanbieders in de jeugdhulp. Hierbij hebben we in opdracht van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan de helft van de jeugdhulpregio’s (samenwerkende gemeenten) in het land mogen ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie. De doelen die regio’s in de komende jaren inhoudelijk wil bereiken, worden praktisch vertaald In deze trajecten leerden we veel over hoe het decentrale stelsel voor cliënten, professionals, gemeenten en aanbieders functioneert. Deze kennis bundelden we in een aantal publicaties. Op basis van deze ervaringen en publicaties werden we in de zomer van 2022 benaderd door het ministerie van VWS. 

De gesprekken over de Hervormingsagenda Jeugd tussen ministeries, de gemeenten en de zorgaanbieders hadden geleid tot een impasse. Iedereen was vooral bezig met het verkondigen van het eigen standpunt. Een gezamenlijke oplossing, beredeneerd vanuit de inhoud leek ver weg. Specifiek ging dit over de continuïteit en beschikbaarheid van de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen met de meest complexe hulpvragen. De vraag aan ons was om een proces te begeleiden om drie ministeries, de VNG en de branchevereniging voor specialistische jeugdhulpaanbieders tot een gezamenlijk voorstel te laten komen. Dit was natuurlijk ongelofelijk spannend om te doen. Persoonlijk merk ik dat ik wel dat ik echt aan ga op dit soort trajecten. Ik hou in het werk van druk, een breed gevoel van urgentie met een kans op een groot gezamenlijk resultaat. En dit is gelukt: de betrokken partijen kwamen tot een gezamenlijk voorstel voor het vervolg. De opbrengst: directe input voor een nieuwe wetswijziging. 

“Ik hou in het werk van druk, een breed gevoel van urgentie met een kans op een groot gezamenlijk resultaat.”

We mochten als bureau meedenken op landelijk niveau om partijen tot een wetswijziging te laten komen. Doordat we enerzijds in de praktijk met gemeenten en professionals meters hebben gemaakt en anderzijds doordat we constant het grotere plaatje voor ogen hebben gehouden. Mét een resultaat waar we trots op zijn. Tegelijkertijd realiseer ik me dat er nog meer verbeteringen in de zorg kunnen. Ik heb zin om in de komende jaren stapje voor stapje samen met onze klanten verder te bouwen aan de zorg van morgen. Dit op klein en lokaal niveau, met oog op het bredere perspectief. En voor mij is dat het maken van impact.

Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam