Nieuws, blogs en evenementenKick-off Systematische Aanpak Suïcidepreventie

Kick-off Systematische Aanpak Suïcidepreventie

Samenwerking voor Innovatie en Verbetering

Op 7 maart werd in het Spoorwegmuseum in Utrecht een nieuwe mijlpaal bereikt voor suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg met de kick-off van de Systematische Aanpak Suïcidepreventie (SAS). Dit lerende netwerk heeft als doel suïcidepreventie in de behandelkamer te verbeteren en brengt projectleiders en professionals van Arkin, GGZ Rivierduinen, GGZ Oost-Brabant, GGZ Eindhoven en Pro Persona samen. Zij zullen best practices op het gebied van suïcidepreventie delen en een strategie ontwikkelen voor de implementatie van top-suïcidepreventie binnen hun organisaties.

Deze bijeenkomst markeert het begin van een tweejarige inzet van deze vijf organisaties om de zorg voor suïcidale cliënten te verbeteren. Het doel is om effectieve suïcidepreventie-strategieën, waaronder het consequent bespreken van suïcidaliteit, het toepassen van evidence-based diagnostische methodieken, specifieke behandelmethoden gericht op suïcidaliteit en samenwerking met naasten en ervaringsdeskundigen, breed binnen de organisaties te implementeren. EHdK ontwikkelde een interactieve werkwijze waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver een organisatie is op het gebied van suïcidepreventie en een spel waarin projectleiders tot een implementatiestrategie komen om suicidepreventie in de behandelkamer te verbeteren

.

In het lerende netwerk staan kennismaking, uitwisseling van kennis en het formuleren van langetermijndoelen voor suïcidepreventie centraal. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een actieplan werden gezet. De dag werd afgesloten met een inspirerende presentatie door GGZ Oost-Brabant, waarin zij inzicht gaven in het trainingsaanbod van specifieke behandelmethoden voor suïcidaliteit, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS), en Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP).

De deelnemende organisaties zullen op 13 mei weer samenkomen binnen het lerend netwerk om voortgang te bespreken en ervaringen uit te wisselen. In de tussentijd wordt er actief gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de individuele plannen, waarbij eventuele uitdagingen en succesverhalen worden gedeeld.

Het SAS-programma maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en ontvangt ondersteuning van een projectorganisatie bestaande uit experts van 113 Zelfmoordpreventie, De Nederlandse ggz, MIND, het Suïcide Preventie Centrum, en Aurora. Additionele ondersteuning op het gebied van veranderkunde wordt verzorgd door EHdK.

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Jenneke Aartsen.

0637340740 jenneke@ehdk.nl

Jenneke Aartsen

0637340740 jenneke@ehdk.nl