Nieuws, blogs en evenementenOntwikkelprogramma Jeugdstrafrechtketen van start

Ontwikkelprogramma Jeugdstrafrechtketen van start

Nieuwe stappen jeugdhulp strafrechtelijk kader

De beschikbaarheid van jeugdhulp in strafrechtelijk kader staat onder druk. In het arrondissement Oost-Nederland is daarom het ‘Ontwikkelprogramma Jeugdstrafrechtketen’ gestart. In dit programma werken de verschillende strafrechtpartners waaronder de Politie, het Openbaar Ministerie en de Jeugdreclasseringsorganisaties nauw samen met de gemeenten in het arrondissement aan oplossingen voor de belangrijkste knelpunten in de keten.

Ook afgelopen tijd vormde dit thema de voeding voor menig krantenartikel en nieuwsuitzending. Wanneer een jeugdige in aanraking komt met het strafrecht kan een rechter besluiten specifieke vormen van gespecialiseerde jeugdhulp in te zetten. De rechter wordt daarbij geadviseerd door de Raad voor de Kinderbescherming (18-) of de 3RO (18+). Doel van de inzet van deze jeugdhulp is het voorkomen dat de jeugdige verder in de criminaliteit belandt door het behandelen van de achterliggende problematiek.

Naast dat de beschikbaarheid van deze bijzondere vormen van jeugdhulp onder druk staat, spelen er ook andere thema’s die het ingewikkeld maken voor de rechter en betrokken instanties om tot de juiste keuzes te komen. Bij het (verder) voorkomen van jeugdcriminaliteit is namelijk de expertise nodig van heel veel verschillende partijen: van de wijk- of buurtteammedewerker tot de rechter en van de jongerenwerker tot de wijkagent. 

Dit ontwikkelprogramma is een initiatief om de kernproblemen aan te pakken en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Collega’s Nadine de Kort en Teun Soederhuizen van EHdK begeleiden het traject.

“Afgelopen maand vond de eerste werksessie plaats. Een betrokken club mensen was zeer gemotiveerd om de onderlinge samenwerking in de praktijk te verbeteren. Wij hebben erg veel zin om met hen aan de slag te gaan!” – Nadine de Kort

Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam