Nieuws, blogs en evenementenOntwikkelprogramma van start

Ontwikkelprogramma van start

Gemeentelijk veld in verbinding met de Jeugdstrafrechtketen in arrondissement Oost-Nederland

Het Ontwikkelprogramma ‘Gemeentelijk veld in verbinding met de Jeugdstrafrechtketen in arrondissement Oost-Nederland’ is van start gegaan. Het ontwikkelprogramma is een initiatief dat zich richt op het verbeteren van de verbinding tussen de jeugdhulp, jeugdbeschermingsketen en de jeugdstrafrechtketen in het arrondissement.

 

In een eerdere verkenning zijn de verschillende knelpunten in de keten in kaart gebracht, en zijn verbetervoorstellen gedaan op basis waarvan organisaties de onderlinge samenwerking kunnen versterken en verbeteren. Met het Ontwikkelprogramma ‘Gemeentelijk veld in verbinding met de Jeugdstrafrechtketen in arrondissement Oost-Nederland’ bouwt men hierop voort.

Het doel van het Ontwikkelprogramma is enerzijds gericht op het bieden van ruimte aan gemeenten en jeugdstrafrechtpartners om in pilots verbeterinitiatieven lokaal te ontwikkelen, die later in het gehele arrondissement kunnen worden geïmplementeerd. Zo start de pilot Vroegsignalering in de veertien gemeenten in de regio Twente en de pilot Omgevingsanalyse in Ede. Anderzijds worden binnen het programma mogelijkheden gecreëerd waar ontwikkelingen met elkaar kunnen worden gedeeld en waar van elkaar kan worden geleerd. Hiervoor worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd die bijdragen aan onder andere een gedeelde visie op het voorkomen jeugdcriminaliteit, het beter leren kennen van elkaar, een betere onderlinge samenwerking, delen van informatie en het uitwisselen van kennis en goede voorbeelden.

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Nadine de Kort-Biekart.

0615941521 nadine@ehdk.nl

Nadine de Kort-Biekart

0615941521 nadine@ehdk.nl