Nieuws, blogs en evenementenSamenwerking in de KOP4 voor een sterk en toekomstbestendig Sociaal Domein

Samenwerking in de KOP4 voor een sterk en toekomstbestendig Sociaal Domein

Het toekomstbestendige Sociaal Domein krijgt vorm

De Kop4 regio, bestaande uit de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel, werken samen aan een toekomstbestendig Sociaal Domein. 

Het toekomstbestendig maken van het Sociaal Domein is noodzakelijk, want de regio staat voor een aantal uitdagende vraagstukken, waaronder de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende – steeds complexer wordende – zorgvraag. Daarnaast neemt de individualisering en eenzaamheid toe waardoor het bieden van goede zorg en ondersteuning aan de inwoners steeds uitdagender wordt. 

Om deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, hebben de betrokken wethouders in een reeks bestuurlijke sessies gezamenlijk de ambities voor het Sociaal Domein voor de komende jaren geformuleerd. Onze collega’s Sofia en Noor hebben hen hierin begeleid. De ambities en doelstellingen zijn vertaald naar een pamflet; het startsein van de Regiovisie Sociaal Domein voor de komende jaren.  

Als EHdK kijken we terug op een prachtig traject, waarin de wethouders van Kop4 zich volledig hebben ingezet voor het welzijn van de inwoners in de regio. Zij hebben tijdens het traject inhoud gegeven aan hoe de regio KOP4 de samenwerking tussen de gemeenten en de partijen in het sociaal domein in partnerschap willen vormgeven, met als doel om gezamenlijk de doelstellingen voor het Sociaal Domein te kunnen realiseren. De Kop4-regio laat zien dat een sterker Sociaal Domein mogelijk is door ambitieuze doelen te stellen, gezamenlijke inspanningen te leveren en samen vooruit te kijken. Niet alleen in woorden, maar straks ook in daden. 

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Sofia Rapsaniotis.

0657300722 sofia@ehdk.nl

Sofia Rapsaniotis

0657300722 sofia@ehdk.nl