Nieuws, blogs en evenementenSuccesvolle inspiratiedag programma Jongeren en Corona

Succesvolle inspiratiedag programma Jongeren en Corona

Samen leren en beslissen

Dagelijks merken leerlingen, studenten en docenten – ook nu nog – de nadelige gevolgen van corona. Het wegwerken van de leerachterstanden gaat de goede kant op, maar veel leerlingen worstelen met hun welbevinden en motivatie. Dit moet beter! Om alle opgedane kennis te delen en met elkaar kennis te maken organiseerde EHdK voor de deelnemers aan het programma Jongeren en Corona van de gemeente Eindhoven een inspirerende bijeenkomst op 8 juni.

In het afgelopen 1,5 jaar zijn er vanuit het programma Jongeren en Corona vele initiatieven gestart om de negatieve gevolgen van Corona op jongeren in Eindhoven weg te nemen. Vanuit vier zogenaamde uitvoeringstafels – PO, VO, SO en MBO – zijn de NPO middelen vanuit het Rijk en de gemeente Eindhoven op een effectieve wijze ingezet. Een ander belangrijk doel van de gemeente is het leren van de innovatieve aanpak  waarbij zij samen met de scholen en de uitvoerende partners om tafel besluiten over de inzet van de middelen. 

Foto’s: Yara Khalil

Na een digitaal welkom door Stijn Steenbakkers, wethouder Onderwijs van de gemeente Eindhoven, trapte Astrid Daelmans, programmamanager Jongeren en Corona van de gemeente Eindhoven, de middag af. Annemieke Kolle en Marijke Doorenbos van het ministerie van onderwijs, cultuur en vertelden over de landelijke ontwikkelingen die zij zien binnen het programma. Ze deelden de interessante uitkomsten van de landelijke monitor en goede voorbeelden uit de rest van het land. Deze zijn ook terug te vinden op de website. Met het wegwerken van de leerachterstanden gaat het de goede kant op. Ook het gedrag in de klas wordt steeds beter. Zorgelijker is dat veel leerlingen worstelen met hun welbevinden en motivatie. Hier zal dan ook de focus op komen te liggen tot het eind van het programma (tot en met schooljaar 2023 /24) maar naar verwachting blijft dit een belangrijk thema in de toekomst.

In twee workshop rondes werden een aantal succesvolle initiatieven toegelicht. Zo vertelde het Summa College over de goede resultaten en effecten die zij ervaren door de op maat ontwikkelde Empowerment trainingen voor hun MBO studenten. Trainer Rien Jaspers liet enthousiast de deelnemers de training zelf ervaren en er werd gesproken over de toepasbaarheid van de trainingen op andere schooltypen. Lumens en Pitstop deelden hun positieve ervaringen van het jongerenwerk wat op meerdere VO scholen in Eindhoven wordt ingezet. De jongerenwerkers maken laagdrempelig contact met de leerlingen, fungeren als vertrouwenspersoon en organiseren zij leuke (na)schoolse activiteiten. Naast een betere sfeer onder leerlingen geven docenten ook aan veel te hebben aan de expertise van jongerenwerkers op school. Naast de workshops over de goede voorbeelden hebben wij samen met Hanneke Busscher-Slob met deelnemers gebrainstormd over de succesfactoren van de aanpak binnen het programma. Na afloop genoten deelnemers van een hapje en een drankje op het zonovergoten terras van de locatie Punt-C.

Al met al een succesvolle en interessante bijeenkomst waarin niet alleen veel is geleerd van elkaar maar voornamelijk ook de verbindingen tussen onderwijs, zorgpartners, de gemeente en het ministerie is versterkt.

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Nadine de Kort-Biekart.

0615941521 nadine@ehdk.nl

Nadine de Kort-Biekart

0615941521 nadine@ehdk.nl