Nieuws, blogs en evenementenTussenstand transformatie subregio Duin- en Bollenstreek 

Tussenstand transformatie subregio Duin- en Bollenstreek 

Zorg in ambulante context

De subregio Duin- en Bollenstreek (Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen) vroeg EHdK eind vorig jaar om twaalf gecontracteerde aanbieders te begeleiden bij de transformatie van de maatschappelijke zorg. Het doel is dat aanbieders onder begeleiding van EHdK vorm en inhoud geven aan de transformatieopgave die ze vanuit de gemeenten hebben meegekregen. Inmiddels is het traject een paar maanden gaande en zijn de eerste indrukken positief. 

 

De gevraagde transformatie gaat onder andere over het af- en ombouwen van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis plekken, het opzetten van een respijtvoorziening in de regio en het opzetten van een structuur waardoor organisaties samen gaan leren, innoveren en nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen. Aanvullend ontwikkelt EHdK samen met de aanbieders de uitwerking van een inhoudelijk ontwikkelplan en een samenwerkingsovereenkomst. Dit vormt de basis voor de meerjaren samenwerking tussen de aanbieders zelf en tussen de aanbieders en gemeenten.

De eerste indrukken zijn positief: aanbieders en gemeenten hebben beide een grote drive om vanuit het perspectief van de cliënt aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Tegelijkertijd is dit ook spannend: hoe gaan de aanbieders straks invulling geven aan de verander-opgave om steeds vaker zorg aan kwetsbare inwoners te leveren in een ambulante context? En wat is daar allemaal voor nodig om dit te kunnen realiseren? De komende maanden werken we hier samen met aanbieders en gemeenten met veel energie en goede moed aan verder! Wordt vervolgd.

Neem contact met ons op!

Tweede Kostverlorenkade 62

1053 SB Amsterdam