Nieuws, blogs en evenementenVernieuwde “Handreiking Zak- en kleedgeld”

Vernieuwde “Handreiking Zak- en kleedgeld”

Richtlijnen over de wettelijke basis, inhoud, hoogte en wijze van verstrekking van zak- en kleedgeld

De recentelijk vernieuwde “Handreiking Zak- en kleedgeld” (2023) is een document dat uitgebreide richtlijnen biedt voor de verstrekking van zak- en kleedgeld aan jeugdigen in jeugdhulpinstellingen in Nederland. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en EHdK en is op 19 december 2023 gepubliceerd.  De Handreiking is opgesteld om ervoor te zorgen dat jeugdigen die verblijven in een jeugdhulpinstelling en geen zak- en kleedgeld (kunnen) ontvangen van hun ouders, hierin ook worden voorzien.

De handreiking bevat richtlijnen over de wettelijke basis, inhoud, hoogte en wijze van verstrekking van zak- en kleedgeld, evenals de verantwoordelijkheden van ouders en jeugdhulpaanbieders. Verder gaat het in op de financiering van deze middelen door gemeenten en biedt het handvatten voor de uitvoering van de regeling.

Het document benadrukt het belang van transparantie en het maken van heldere afspraken. Het zakgeld is bedoeld voor kleine dagelijkse uitgaven en speelt een belangrijke rol in de financiële educatie van jeugdigen. Kleedgeld is bedoeld voor de aanschaf van kleding en schoeisel. De hoogte van zak- en kleedgeld wordt mede bepaald op basis van Nibud-normen, rekening houdend met de leeftijd van de jeugdigen.

In de Handreiking worden verantwoordelijkheden rond de verstrekking van deze middelen duidelijk uiteengezet, waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Indien ouders echter niet in staat zijn om in deze behoeften te voorzien, ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeenten. De jeugdhulpaanbieders spelen een centrale rol in de daadwerkelijke verstrekking van het zak- en kleedgeld aan de jeugdigen.

De richtlijnen bevatten ook specifieke scenario’s en actiestappen voor verschillende situaties waarin jeugdigen zich kunnen bevinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van wisselende omstandigheden in het leven van de jeugdige, zoals verandering van jeugdhulpaanbieder of de financiële situatie van de ouders.

Download publicatie

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Nadine de Kort-Biekart.

0615941521 nadine@ehdk.nl

Nadine de Kort-Biekart

0615941521 nadine@ehdk.nl