Jeugdzorg & Veiligheid

Er moet perspectief zijn voor jongeren die in aanraking komen met het strafrecht. Daarvoor is een goede samenwerking tussen gemeenten, forensische jeugdhulpaanbieders en strafrechtpartners (OM, RvdK, GI’s etc.) cruciaal.

Podcast: De Zorg van Morgen

De Zorg van Morgen, de podcast waar we de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg verkennen, belichten en verdiepen. Iedere acht weken nodigen we inspirerende gasten uit die zich inzetten om de zorg voor kwetsbaren in onze samenleving te verbeteren.

Besturen: door de ogen van

Welkom bij de nieuwe EHdK videoserie: ‘Besturen door de ogen van'. In de videoreeks worden verschillende bestuurders in de zorgsector in Nederland geïnterviewd wie allen vertellen over hun belangrijkste inzichten en lessen als bestuurder.

Reguleer schaarse jeugdhulp


In 2020 maakte in Nederland één op de tien jongeren onder de 23 gebruik van jeugdhulp. Maar hoe organiseer je schaarse voorzieningen rondom deze doelgroep?

Het organiseren van wijkgericht werken

Wijkgericht werken vraagt om een specifieke manier van denken, handelen en gedrag in de lokale context. Wij maakten een stappenplan voor gemeenten om met wijkgericht werken aan de slag te gaan.

Geen jeugdhulp maar gezinshulp

In Nederland zijn er circa 26.000 gezinnen die moeilijkheden op meerdere gebieden ervaren. Het grootste gedeelte van de uitgaven in het Sociaal Domein wordt aan deze gezinnen uitgegeven. Het op het juiste moment inzetten van de juiste hulp is voor deze gezinnen cruciaal.

gemeenten en ggz, samen voor epa

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Zij hebben te maken met uiteenlopende problemen, zoals structurele psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie (psychoses), verslaving en ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Zorg voor ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren sterk: in 2040 zijn er circa 40% meer ouderen. Een thuiswonende oudere in Nederland is gemiddeld aangewezen op soms wel tien tot vijftien organisaties, professionals en ondersteuners met eigen rollen en verantwoordelijkheden, die vaak naadloos langs elkaar heen werken.

Zeven goede gewoonten voor opdrachtgeverschap

Het is overduidelijk dat goede inkoop van jeugdhulp niet kan zonder een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever (regio’s) en de aanbieders, professionals en cliënten.