Wat wij doen

EHdK helpt bestuurders in de kwetsbare mensen zorg met het bereiken van hun maatschappelijke doelen. Wij willen bijdragen aan een betere samenleving.

Wij doen projecten om samenwerkingen met anderen te starten of er meer uit te halen. Daarnaast doen we projecten om vernieuwing te realiseren en helpen we bestuurders bij het op orde brengen van hun eigen organisatie. Wij zijn geen bureau dat met zo veel mogelijk mensen bij u binnen komt, psychotherapeutische sessies organiseert of vuistdikke rapporten schrijft.

Wij werken samen met u en uw mensen, zijn zakelijk en projectmatig en kennen de taal en spraak van de gezondheidszorg, zodat we dingen echt voor elkaar krijgen.

Abstracte plannen, daar houden wij niet van. Wij doen. Wij werken actief mee, spreken de taal en pakken projecten transparant op.

Wij worden ingehuurd om te zorgen dat de plannen ook daadwerkelijk van de grond komen – daarin onderscheiden we ons van klassieke adviesbureaus. We zijn dus geen adviesbureau maar een doe-bureau!

 

wij doen.
Wij werken actief mee.
Wij hebben kennis van de markt.
Wij zijn transparant over wat we doen.

 

voor wie?

Wij werken voor organisaties in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, forensische zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ziekenhuizen. Daarnaast werken wij voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten door het land.

Adriaan Jansen

Voormalig voorzitter RvB GGZ Friesland

“Wij zijn enthousiast over deze mensen. Ze leggen erg vaardig de relatie tussen de werelden van de zorg en de bedrijfskunde, ze zijn slagvaardig en pragmatisch en hebben het vermogen zaken terug te brengen tot de essentie, zonder dat het ingewikkeld wordt. Het zijn ook prettige mensen, iets dat helpt als het gaat om de lastige vraagstukken waar we voor staan.”

Mariënne Verhoef

Bestuurder Levvel

“EHdK is een goede sparringpartner die direct vanaf de start met ons meedenkt. Ze maken de problemen niet ingewikkelder dan ze zijn, maar komen direct tot de kern en gaan dan vervolgens hands on aan de slag. In de samenwerking zijn de lijnen kort en weten we elkaar snel te vinden.”

Albert Dahmen

Programmamanager gemeente Roermond

“De mensen van EHdK hebben ons enorm geholpen door niet te adviseren aan de zijlijn, maar ook echt mee te doen. Met hun kennis van zorginkoop en ervaring in het veld hebben ze ons veel inzicht gegeven. Maar doorslaggevend was hun aanstekelijke enthousiasme: ze hebben echt het vertrouwen van de collega’s hier gewonnen en een belangrijke verandering in onze regio in gang gezet!”

Wij helpen maatschappelijke doelen te realiseren door:

1. Het doel als vertrekpunt te nemen

We geven vooraf helderheid het doel in termen van ‘wat’ en ‘wanneer’. Vervolgens brengen we gedetailleerd alle stappen in kaart die moeten worden genomen om daar te komen. Dat geeft inzicht in wat er vandaag prioriteit moet hebben om het resultaat te behalen.

2. Proces transparant maken voor iedereen

Dit doen we door duidelijk te maken wanneer welk onderwerp aan de orde komt, welke mensen met welke opdrachten aan de gang moeten gaan of wie uiteindelijk mag meebeslissen. Vooraf duidelijkheid hierover geeft rust.

 

3. Zorgen dat dingen ook echt gedaan worden

Plannen van afspraken, vinger aan de pols houden, waar nodig meedenken, soms uitwerkingen maken als mensen er niet uit komen, rapportages, verslagen, noem het maar op: we doen alles om ervoor te zorgen dat de vaart erin blijft.

Wil jij ook een keer met ons sparren over een uitdaging in jouw organisatie? Dat kan! Neem contact op met één van onze adviseurs.

 

Wil je meer weten?

Neem contact op met EHdK-collega Lokke van der Wal.

Lokke van der Wal

lokke@ehdk.nl