Wat wij doen

EHdK helpt bestuurders in de kwetsbare mensenzorg met het bereiken van hun maatschappelijke doelen. Wij willen bijdragen aan een betere samenleving. Wij doen projecten om samenwerkingen met anderen te starten of er meer uit te halen. Daarnaast doen we projecten om vernieuwing te realiseren en helpen we bestuurders bij het op orde brengen van hun eigen organisatie. Wij zijn geen bureau dat met zo veel mogelijk mensen bij je binnen komt, psychotherapeutische sessies organiseert of vuistdikke rapporten schrijft.

Wij werken samen met jou en jouw mensen, zijn zakelijk en projectmatig en kennen de taal en spraak van de gezondheidszorg, zodat we dingen echt voor elkaar krijgen. Abstracte plannen, daar houden wij niet van. Wij doen. Wij werken actief mee, spreken de taal en pakken projecten transparant op.

Wij worden ingehuurd om te zorgen dat de plannen ook daadwerkelijk van de grond komen – daarin onderscheiden we ons van klassieke adviesbureaus. We zijn dus geen adviesbureau maar een doe-bureau!

 

wij doen.
Wij werken actief mee.
Wij hebben kennis van de markt.
Wij zijn transparant over wat we doen.

 

voor wie?

Wij werken voor organisaties in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, forensische zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ziekenhuizen. Daarnaast werken wij voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten door het land.

quote Adriaan Jansen

Adriaan Jansen

Voormalig voorzitter RvB GGZ Friesland

“Wij zijn enthousiast over deze mensen. Ze leggen erg vaardig de relatie tussen de werelden van de zorg en de bedrijfskunde, ze zijn slagvaardig en pragmatisch en hebben het vermogen zaken terug te brengen tot de essentie, zonder dat het ingewikkeld wordt. Het zijn ook prettige mensen, iets dat helpt als het gaat om de lastige vraagstukken waar we voor staan.”

quote Mariënne Verhoef

Mariënne Verhoef

Bestuurder Levvel

“EHdK is een goede sparringpartner die direct vanaf de start met ons meedenkt. Ze maken de problemen niet ingewikkelder dan ze zijn, maar komen direct tot de kern en gaan dan vervolgens hands on aan de slag. In de samenwerking zijn de lijnen kort en weten we elkaar snel te vinden.”

quote Albert Dahmen

Albert Dahmen

Programmamanager gemeente Roermond

“De mensen van EHdK hebben ons enorm geholpen door niet te adviseren aan de zijlijn, maar ook echt mee te doen. Met hun kennis van zorginkoop en ervaring in het veld hebben ze ons veel inzicht gegeven. Maar doorslaggevend was hun aanstekelijke enthousiasme: ze hebben echt het vertrouwen van de collega’s hier gewonnen en een belangrijke verandering in onze regio in gang gezet!”

quote Pim van Uchelen

Pim van Uchelen

Voorzitter Raad van Bestuur Partners voor Jeugd

“EHdK is voor onze organisatie en voor mijzelf als bestuurder een zeer betrouwbare partner. In twee zeer verschillende trajecten heb ik ervaren, dat zij ons ontzorgen en ondersteunen, en bewerkstelligen dat in gezamenlijkheid het vooraf vastgestelde resultaat volledig en op tijd behaald wordt.”

quote Ed Magnée

Ed Magnée

Directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ & Directeur Veilig Thuis ZHZ a.i.

“Van bestuurlijke kaders naar de weerbarstige praktijk en van dromen naar doen; het inkopen van jeugdhulp vraagt om heldere doelstellingen, een duidelijke ordening en stevige keuzes. EHDK heeft ons daarbij geholpen in de regio Zuid-Holland-zuid. Zij hebben als procesbegeleider, met al hun kennis en ervaring, de aanzet gegeven tot een toekomstvaste inrichting van het jeugdhulplandschap.”

quote Wietske Veltman

Wietske Veltman

Trekker regionale samenwerking Jeugdhulp, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“De pragmatische insteek van EHdK helpt mij als opdrachtgever om écht verder te komen. Dit doen ze met kennis van de inhoud en met een mooie mix van toekomstgericht werken en door tegelijkertijd praktisch aan de slag te gaan vanuit hun kennis van de praktijk. Tijdens bijeenkomsten hebben ze een werkstijl die uitnodigt om met elkaar het echte gesprek te voeren, ook voor partijen die dat soms lastig vinden, met als gevolg dat er gezamenlijk een duurzame stap gezet kan worden.”

quote Duco Stuurman

Duco Stuurman

Directeur Sociaal Domein, Gemeente Amsterdam

“EHdK heeft ons geholpen met de vragen die we hadden, ondersteunt ons in een verdere professionaliseringslag en is ondersteunend in scenario’s en verschillende perspectieven. EHdK heeft verstand van het sociaal domein, kan goed zowel strategisch en pragmatisch meedenken en levert vlot en goed werk”

quote Jan Menting

Jan Menting

Ambassadeur Zorg voor de Jeugd

“EHDK is een van de weinige adviesbureau’s, welke niet stoppen bij advisering, maar hands-on bijdragen aan de uitvoering van de adviezen. Dat maakt ze bijzonder en waardevol in het jeugddomein.”

quote Ton Dhondt

Ton Dhondt

Lid Raad van Bestuur Psychiater Centrum voor NeuroPsychiatrie GGZ Friesland

“De afgelopen jaren heb ik in verschillende dossiers, binnen en buiten GGZ Friesland, mogen samenwerken met de mensen van EHdK. Eigenlijk is het gewoon onwijs leuk om met hen samen te zoeken naar pragmatische, maar goed onderbouwde, oplossingen voor best wel ingewikkelde vraagstukken. En die oplossingen vinden we dan ook! Van samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein tot Hoog Specialistische Jeugdzorg, en van strategie discussies tot Leiderschap in Suïcidepreventie.”

quote Marlies Wolberink

Marlies Wolberink

Directeur Maatschappij werkzaam voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk (BAR-organisatie)

“Met EHdK is het prettig samenwerken. Door hun pragmatische manier van samenwerken lukt het om op tijd tot concrete resultaten te komen. Met hun prettige en betrokken werkstijl leidt dit tegelijkertijd tot verbinding en draagvlak bij alle niveaus in de organisatie. Onder begeleiding van EHdK hebben wij binnen de BAR regio mooie stappen gemaakt in de verdere doorontwikkeling van het sociaal domein!”

quote Johan Krul

Johan Krul

Bestuurder Jeugdhulp Friesland

“De samenwerking rond Hoogspecialistische Jeugdzorg tussen verschillende aanbieders in Friesland is van het begin af aan door EHdK ondersteund. In een onafhankelijke en deskundige rol heeft EHdK zowel strategisch als praktisch bijgedragen aan het tot stand komen van de samenwerking. Door met inhoudelijke adviezen te komen, maar ook door het spel en de spelers te kennen en vandaaruit te zorgen voor verbinding en commitment.”

Wij helpen maatschappelijke doelen te realiseren door:

1. Het doel als vertrekpunt te nemen

We geven vooraf helderheid het doel in termen van ‘wat’ en ‘wanneer’. Vervolgens brengen we gedetailleerd alle stappen in kaart die moeten worden genomen om daar te komen. Dat geeft inzicht in wat er vandaag prioriteit moet hebben om het resultaat te behalen.

2. Proces transparant maken voor iedereen

Dit doen we door duidelijk te maken wanneer welk onderwerp aan de orde komt, welke mensen met welke opdrachten aan de gang moeten gaan of wie uiteindelijk mag meebeslissen. Vooraf duidelijkheid hierover geeft rust.

 

3. Zorgen dat dingen ook echt gedaan worden

Plannen van afspraken, vinger aan de pols houden, waar nodig meedenken, soms uitwerkingen maken als mensen er niet uit komen, rapportages, verslagen, noem het maar op: we doen alles om ervoor te zorgen dat de vaart erin blijft.

Wil jij ook een keer met ons sparren over een uitdaging in jouw organisatie? Dat kan! Neem contact op met één van onze adviseurs.

 

Wil je meer weten?

Neem contact op met EHdK-collega Siebeline van Houten.

0637330659 siebeline@ehdk.nl

Siebeline van Houten

0637330659 siebeline@ehdk.nl