Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Zij hebben te maken met uiteenlopende problemen, zoals structurele psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie (psychoses), verslaving en ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening ontvangen zorg, hulp en ondersteuning vanuit verschillende kanten. De GGZ levert zorg aan deze doelgroep in zogenaamde FACT teams, waarin meestal – maar niet altijd – ook eventuele verslavingszorg betrokken wordt. Daarnaast zijn deze mensen vaak bekend bij gemeenten, die op allerlei verschillende manieren hulp organiseren, zoals het voorliggende veld, welzijn en de gespecialiseerde hulp via de wijkteams. Vaak is de zorg en hulp voor deze mensen niet of onvoldoende op elkaar afgestemd.

Het bij elkaar brengen van zorg en hulp is vaak ingewikkeld. Er zit van alles in de weg: diagnostiek, wijze van aanpakken, professionele uitgangspunten, systemen, privacywetgeving, regels van de bekostigers, taal en spraak en de wijze van organisatie is vaak verschillend. Goede bedoelingen stranden daardoor vaak. Echter heeft gebrekkige samenwerking enorme effecten op de EPA cliënt.

EHdK ontwikkelde samen met GGZ Friesland, De Friesland (Zilveren Kruis), de Gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân een aanpak om tot effectieve samenwerking te komen. De kern van de aanpak is doorzetten, zowel op bestuurlijk niveau als op operationeel niveau. Alles is oplosbaar, maar het kost tijd en energie. Voor de doelgroep betaalt zich dit terug.

Uit eerste verkenningen op casusniveau blijkt dat bij veel cliënten aanzienlijke risico’s zijn voorkomen, waaronder ook onnodige uithuisplaatsingen en suïcides. Tegelijk zijn de professionals erg blij met de samenwerking. Het doel is dat deze vorm van samenwerking in heel Friesland wordt uitgerold.

EPA publicatie

Om onze aanpak nog beter uiteen te zetten, schreven we een publicatie over institutionele uitdagingen in de zorg voor mensen met een EPA-achtergrond. Dit deden wij samen met 10 (oud-)bestuurders uit de zorg. We vertellen hierin hoe je de problemen kan aanpakken en bieden concrete oplossingen aan.

Download publicatie Lees de publicatie hier

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Pim Candel.

0616724702 pim@ehdk.nl

Pim Candel

0616724702 pim@ehdk.nl