In Nederland zijn er circa 26.000 kwetsbare gezinnen die moeilijkheden op meerdere leefgebieden ervaren. In ernstige situaties kan het gaan om schooluitval, verslaving, (seksueel) geweld of strafbaar gedrag en – uiteindelijk soms – uithuisplaatsingen van kinderen. De zorg en hulpverlening aan deze gezinnen is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling geweest. Het op het juiste moment inzetten van de juiste hulp is voor de meest kwetsbare gezinnen cruciaal. Toch zien we dat er meer nodig is om deze gezinnen optimaal te ondersteunen om te voorkomen dat de problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.

Het integraal inzetten van passende hulp in het gezin wordt vaak gezien als dé oplossing. Maar wat wordt bedoeld met integraliteit? Het begrip veroorzaakt soms meer verwarring dan dat het eenheid brengt: iedereen heeft zijn eigen interpretatie. In onze optiek is de meest passende hulp aan kwetsbare gezinnen de meest verregaande vorm van integraliteit: volledige gezinshulp.

Hierbij wordt breed gekeken naar het gezin en alle hulp die nodig is voor alle gezinsleden. Bij deze volledige vorm van gezinshulp worden alle partijen binnen de jeugdwet, maar ook de andere domeinen binnen de gemeenten (Wmo, Participatie, Schuldhulp) en daarbuiten (Volwassen GGZ en Verslavingszorg) betrokken bij de hulp rondom het gezin.

Volledige gezinshulp

Om de meest kwetsbare gezinnen in de maatschappij écht goed te ondersteunen is het in onze optiek noodzakelijk om volledige gezinshulp van de grond te krijgen. Volledige gezinshulp sluit aan bij de behoefte zo vroeg mogelijk hulp te bieden aan ouders waardoor de kern van de problematiek in het gezin meteen wordt aangepakt.

Alleen daarmee kan worden voorkomen dat problemen erger worden, dat uiteindelijk de kinderen daarvan de dupe worden of deze problemen worden overgedragen op de volgende generatie. Helaas zien we dat het – op een enkele gemeente na – in Nederland nog niet is gelukt om volledige gezinshulp te realiseren.

Gezinshulp – publicatie

We zetten onze zienswijze uiteen in deze publicatie over institutionele uitdagingen in de zorg bij gezinshulp. Dit deden wij samen met 10 (oud-)bestuurders uit de zorg. We vertellen hierin hoe je de problemen kan aanpakken en bieden pragmatische en concrete adviezen hoe je morgen al kunt beginnen met het realiseren van volledige gezinshulp.

Download publicatie Lees de publicatie hier

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Sofia Rapsaniotis.

0657300722 sofia@ehdk.nl

Sofia Rapsaniotis

0657300722 sofia@ehdk.nl