Wijkgericht werken vraagt om een specifieke manier van denken, handelen en gedrag in de lokale context. Om dit te kunnen organiseren is het eerst van belang om goed te begrijpen wat wijkgericht werken is.

Wijkgericht werken is geen methode of plan van aanpak. Wel is het een manier van werken dat letterlijk is gericht op de wijk en de inwoners die in die wijk wonen. Het ultieme doel is om de inwoner centraal te zetten en vanuit zijn behoeften initiatieven te organiseren. Dit vraagt om een andere manier van werken door professionals in de wijk, ambtenaren en bestuurders.

De afgelopen jaren is het wijkgericht werken als gedachtegoed door gemeenten in verschillende gemeentelijke domeinen omarmd. Ook zijn er gemeenten die het wijkgericht werken hebben ingevoerd in de praktijk. Denk hierbij aan de oprichting van gebiedsgerichte teams of wijkregisseurs in de wijk, maar ook aan initiatieven, zoals ‘Right to Challenge’1 of de projecten voor ‘de Gezonde Wijk’2 .

Gemeenten zijn soms op zoek naar hoe zij het beste wijkgericht kunnen organiseren. Waar begin je? Hoe gaan de betrokken stakeholders zoals bestuurders en ambtenaren en professionals een brede blik hanteren? Kan je inwoners betrekken en hoe hou je rekening met wijkgericht werken bij de inkoop? Wij maakten samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd een stappenplan voor gemeenten om vanuit een brede blik, meer wijkgericht te werken.

Download publicatie

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Sofia Rapsaniotis.

0657300722 sofia@ehdk.nl

Sofia Rapsaniotis

0657300722 sofia@ehdk.nl