Seminar Jeugdzorg en Veiligheid

Er moet perspectief zijn voor jongeren die in aanraking komen met het strafrecht. Dit vinden we belangrijk. Voor de beste ondersteuning van deze groep is een goede samenwerking tussen gemeenten, forensische jeugdhulpaanbieders en strafrechtpartners (OM, RvdK, GI’s etc.) cruciaal. Op veel plekken in Nederland gaat dit al goed, maar we zien ook dat er nog stappen kunnen worden gezet in de verbinding tussen gemeenten en strafrechtpartners.

Om hieraan bij te dragen organiseerde EHdK op 14 november 2023 een seminar over Jeugdzorg en Veiligheid in De Lik Utrecht.

Tijdens het seminar presenteerden professionals uit het vakgebied en vooraanstaande experts hun inzichten en goede voorbeelden uit het land. Het programma omvatte verschillende presentaties, interactieve workshops en waardevolle netwerkmogelijkheden. Bezoekers kregen de kans om nieuwe kennis op te doen, ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

 

Dit seminar was voor alle geïnteresseerde bestuurders, (programma)managers, beleidsmedewerkers en professionals van gemeenten, jeugdstrafrechtpartijen en forensische aanbieders die zich bezighouden met het thema Jeugdzorg en Veiligheid. In het bijzonder richtte het seminar zich op professionals van gemeenten.

Rondetafel gesprek

Het seminar begon met een rondetafel gesprek waar de volgende gasten aanschoven; Pim van Uchelen (bestuurder bij Partners voor Jeugd), Rianne de Back (Landelijk Jeugdofficier van Justitie bij het Openbaar Ministerie), Larissa Hoogsteder (Directeur Behandelzaken bij de Waag en bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogiek en diagnostiek aan de Universiteit van Amsterdam) en Mary van Gent (wethouder van de gemeente Hollands Kroon).

Jongeren- en straatwerk; een effectief instrument

Een verkenning van de rol van straathoekwerk en jongerenwerk in het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Deze jongeren zijn niet actief op zoek naar hulp, hoe maak je dan contact? Evelien Nijland (PerMens) en Hans Huizer en Wouter Zwijnenburg (Dock) namen ons mee hoe men deze doelgroep toch bereikt. Dat betekent dat er consistent op straat contact gemaakt moet worden – ook als er negatief op wordt gereageerd.

Hoe bejegen je deze doelgroep en hoe zie je jongeren in hun kracht? Straatwerk kan hier een stevige positie in nemen. Welke dat is? Dat lees je in de presentatie. 

Grip krijgen op online jeugdcriminaliteit

Er vinden steeds meer online delicten plaats waar jeugdigen bij betrokken zijn. Frans Barend (Politie) introduceerde ideeën over de preventie van online jeugdcriminaliteit en welke rol onderwijs en jeugdinstellingen kunnen aannemen. Ook nam hij zijn publiek mee langs verschillende initiatieven die op dit moment al ondernomen worden om preventief te handelen op deze doelgroep.

De presentatie is op dit moment nog niet beschikbaar maar wil jij deze ontvangen? Mail ons en wij sturen dit je dit binnenkort toe.

Forensische zorg: de onmisbare schakel

Wat maakt forensische jeugdzorg anders dan reguliere jeugdzorg? Sommige jongeren worden in forensische zorg opgenomen zonder maatwerk behandelingen – terwijl dit broodnodig is. Larissa Hoogsteder (De Waag) vertelde meer over het systeem en de factoren rondom de jongeren die van invloed zijn op hun gedrag. Larissa bracht interessante inzichten van het perspectief dader naar slachtofferschap.

Vaak wordt er vanuit de regio een enkel type zorg ingekocht, maar wordt maatwerk voor forensische zorg niet geboden. Zij gaf duiding over de mogelijkheden van verschillende behandelingen en de (in)effectiviteit ervan. Je leest de presentatie hier

Inkoop en beschikbaarheid van forensische zorg

Marjo Volman vertelde hoe de regio Lekstroom gezamenlijk met buurregio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht Zuid Oost de inkoop van forensische ambulante zorg heeft vormgegeven. Zij benoemde als belangrijke les om intensief het gesprek met de forensische aanbieders te voeren over de zorg die zij bieden.

Daarnaast was het toevoegen van forensische expertise aan de gemeentelijke wijkteams een belangrijk speerpunt om ervoor te zorgen dat er passende zorg voor deze jongeren kan worden ingezet. Je bekijkt de presentatie hier.

Samenwerken aan preventie

Binnen de jeugdstrafrechtketen zijn veel verschillende organisaties betrokken. Van collega’s uit het sociaal domein tot aanbieders van forensische jeugdhulp. Hoe kunnen deze partijen elkaar eerder vinden en samenwerken om te voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit? Wendy van Lith (Partners voor Jeugd) leidde deze workshop. De belangrijkste uitdagingen en voorbeelden kwamen aan bod. Bijzondere aandacht was er voor de Aanpak KansRIJK. Dit is een proactieve wijkgerichte aanpak ontwikkeld door William Schrikker Jeugdreclassering in samenwerking met het Regiecentrum. Doel van deze aanpak is het inzetten van de expertise van de jeugdreclassering aan de voorkant, nog vóór een jongere een maatregel krijgt opgelegd.

Tijdens de workshop gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over wat de verschillende partijen van elkaar nodig hebben om samen te werken aan de voorkant. Daarnaast was er ook een ervaringsdeskundige aan het woord die haar waardevolle inzichten deelde met de groep.

Je bekijkt de presentatie hier. De video uit de presentatie kan je hier bekijken.

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Nadine de Kort-Biekart.

0615941521 nadine@ehdk.nl

Nadine de Kort-Biekart

0615941521 nadine@ehdk.nl