In Nederland wordt veel gesproken over de kwaliteit en toegankelijkheid van jeugdhulp. De kranten staan er vol van en de politiek loopt er van over. Kwetsbare jongeren en gezinnen hebben te veel en te vaak te maken met wachtlijsten, gemeenten en aanbieders zeggen structureel te weinig geld te hebben voor een gedegen hulpaanbod.

In 2020 maakte in Nederland 429.000 jongeren onder de 23 gebruik van jeugdhulp. Dit zijn één op de tien jongeren. Voor ongeveer vijf procent 3 is deze bijzondere, weinig voorkomende jeugdhulp nodig. In totaal zijn dat
20.000 jongeren. Opvallend is dat het hier gaat om ongeveer vijfentwintig procent van de geïndiceerde kosten voor de jeugdhulp. En als we alle andere kosten erbij optellen, dan gaat het zelfs om dertig tot veertig procent van de kosten van de jeugdhulp. Hoewel het dus weinig voorkomt, gaat het wel over heel veel geld.

We hebben hier dus te maken met een kleine groep kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen, met hoge maatschappelijke kosten, waarbij het om allerlei redenen ingewikkeld is om de benodigde zorg te organiseren. We zijn het er allemaal over eens dat kwetsbare jongeren de hulp verdienen die ze nodig hebben. Niemand ontkent dat hier iets aan gedaan moet worden. De vraag is alleen: wat moet er nu precies gebeuren – en hoe?

Stelselwijziging als duurzame oplossing

Onderdeel van de beste oplossing voor dit vraagstuk is een bescheiden aanpassing van de wijze van inkoop van deze zorgvormen. Bestuurlijk en politiek gezien is dit niet de snelste en meest eenvoudige oplossing. Wel is dit in onze ogen één van de meest effectieve oplossingen waarmee de schaarste van de bijzondere jeugdhulpvormen structureel kan worden opgelost.

Dit is echter niet binnen enkele maanden toegepast of opgelost. Om te voorkomen dat we hierop gaan wachten, bieden we daarnaast in deze publicatie een uiteenzetting van oplossingen voor regio’s. Hiermee kan je meteen aan de slag met het verbeteren van het dekkend zorglandschap.

Schaarse voorzieningen - publicatie

We hopen je met deze editie te inspireren en met ons (nieuwe) mogelijkheden ziet om het Nederlandse zorgstelsel verder te verbeteren en zo een verschil te maken voor de gezinnen bij wie de hulp minder eenvoudig aankomt.

Download publicatie Of lees de publicatie online

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Jos Smeenge.

0636153451 jos@ehdk.nl

Jos Smeenge

0636153451 jos@ehdk.nl