Jeugdhulp was de afgelopen jaren volop in beweging. Het is overduidelijk dat goede inkoop van jeugdhulp niet kan zonder een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever en de aanbieders, professionals en cliënten.

Na vijf jaar inkopen van jeugdhulp bij gemeenten is sinds de verschijning van de eerste editie in 2015, het denken geëvolueerd; de focus lag in het begin voornamelijk op het inrichten van een goed inkoopsysteem. Nu ontstaat steeds meer ruimte om na te denken over wat goed opdrachtgeverschap inhoudt en hoe een regio dit op lange termijn goed vorm kan geven.

Reden te meer om met een hernieuwde blik dit thema beter uit te lichten. In 2021 verscheen de update van de publicatie

Lees de publicatie hier

Inkoop jeugdhulp – zeven goede gewoonten

EHdK heeft in opdracht van de Ambassadeur Zorglandschap voor de Specialistische Jeugdhulp (Jan Menting) uitgewerkt wat de zeven goede gewoonten bij de inkoop van jeugdhulp zouden moeten zijn. De inhoud van deze publicatie is mede tot stand gekomen door praktijkervaringen in vijf jeugdhulpregio’s en vanuit de kennis en ervaring van een groot aantal betrokkenen in het veld.

Download publicatie

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Sofia Rapsaniotis.

0657300722 sofia@ehdk.nl

Sofia Rapsaniotis

0657300722 sofia@ehdk.nl