Wil je meer weten over de aanpak van jeugdcriminaliteit? En inspiratie en kennis opdoen over hoe het wijkteam effectief kan samenwerken met de strafrechtpartners om jeugdcriminaliteit te voorkomen? Begrijpen wat forensische jeugdhulp precies is en leren van goede voorbeelden uit het land?

EHdK organiseert een seminar over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Wanneer: Dinsdag 14 november 2023
Tijd: Vanaf 13.30 uur.
Locatie: De Lik, Wolvenplein 27 Utrecht

Tijdens het seminar presenteren professionals uit het vakgebied en vooraanstaande experts hun inzichten en goede voorbeelden uit het land. Het programma omvat boeiende presentaties, interactieve workshops en waardevolle netwerkmogelijkheden. Je krijgt de kans om nieuwe kennis op te doen, jouw ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod;
  • Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit en forensische jeugdzorg?
  • Preventie en strafrecht: welke rol heeft het wijkteam?
  • Risicojongeren in het onderwijs
  • Cybercrime: de onlinewereld van jongeren
  • Forensisch jeugdzorg: wat is het verschil met reguliere jeugdzorg?
  • Inkoop: hoe organiseer je als gemeente voldoende beschikbare forensische jeugdzorg?

 

Wil je erbij zijn? Dat kan! De inschrijvingen zijn nu geopend. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ik schrijf me in!

Over de locatie

De locatie voor dit evenement is in de voormalige gevangenis De Lik in Utrecht.

De gevangenis werd ontworpen door architect Isaäc Warnsinck en ingenieur van Waterstaat J. Fijnje en heeft de vorm van een kruis. Het cellenblok werd omsloten door de gevangenismuur. Aan de voorkant van de gevangenis waren de woningen voor het personeel. Sinds 1856 werd de gevangenis in gebruik genomen als strafgevangenis voor mannen en vrouwen en als militaire gevangenis. Cellulair staat voor een eenzame opsluiting. De gevangenen mochten geen enkel contact met elkaar hebben. Alleen contact met gevangenisbewaarders, de directeur en de geestelijk verzorger.

Vroeger waren ze van mening dat door middel van isolatie misdadigers tot inkeer kwamen en dat het beter voor hun genezingsproces was.  Later in 1917 kwam men erachter kwamen dat eenzame opsluiting de recidive niet terug had gedrongen. Er werd besloten om de gevangenen weer in contact met elkaar te brengen. Het pand is sinds 2014 niet meer in gebruik als gevangenis maar wordt ingezet als evenementenlocatie.

De symboliek en historie van de locatie, maken dit tot een bijzondere plek voor dit seminar. We hopen de verschillende partijen te inspireren om de samenwerking tussen het sociaal domein en de strafrechtpartners, en de inrichting van het zorgland verder te verbeteren.

Bereikbaarheid

De LiK – Gevangenis Wolvenplein

Wolvenplein 27

3512 CK Utrecht